top of page
monday-banner-image.webp

ต้นทุนของการตั้งค่าการจัดการ

ไม่มีเครื่องมือแบบสำเร็จรูปที่พร้อมใช้งานในธุรกิจ ทั้งหมดนี้จำเป็นต้องปรับแต่งและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของธุรกิจ จำนวนเงินที่ต้องปรับแต่งและสิ่งที่คุณต้องการให้ทำมีบทบาทสำคัญในการกำหนดต้นทุนของการนำแพลตฟอร์มการจัดการโครงการใหม่ไปใช้ นี่คือสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณา...

factors
bottom of page